Witamy w eNotices

Witamy w eNotices. Jest to narzędzie online umożliwiające przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych i publikowanie ich w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

eNotices zapewnia dostęp do wszystkich standardowych formularzy używanych w europejskich zamówieniach publicznych. Ten bezpłatny serwis pozwala na pracę w warunkach spersonalizowanych oraz przyspiesza proces przygotowania i publikacji ogłoszeń o przetargach. eNotices pomaga też wyeliminować ewentualne błędy w ogłoszeniach i zachować zgodność z dyrektywami UE w sprawie procedur zamówień publicznych.

Aby korzystać z serwisu należy się zarejestrować. Jeżeli chcesz stworzyć nowe konto użytkownika w eNotices, rozpocznij od zarejestrowania się w systemie uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS). W przypadku posiadania konta ECAS można pominąć ten krok. Wybierz w ECAS domenę „Zewnętrzna”, jeżeli nie pracujesz dla instytucji UE. Następnie zaloguj się do eNotices przez ECAS i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Dziękujemy za korzystanie z eNotices.


Nowe formularze są już dostępne
Standardowe formularze ustanowione rozporządzeniem (UE) 2015/1986 i objęte zakresem dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE są już dostępne w aplikacji internetowej eNotices. Aby mieć dostęp do odpowiednich formularzy, proszę wybrać stosowne dyrektywy w swoim profilu użytkownika.


Komisja Europejska zainicjowała projekt pilotażowy umożliwiający wykorzystanie systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („system IMI”), aby pomóc urzędom w weryfikacji informacji i dokumentacji przedstawionych przez biorące udział w przetargu firmy z innych krajów europejskich. Więcej informacji