Добре дошли в eNotices!

Добре дошли в eNotices, онлайн инструмент за изготвяне на обявления за обществени поръчки и публикуването им в Приложението към Официален вестник на Европейския съюз.

eNotices предоставят достъп до всички стандартни формуляри, използвани при възлагането на обществени поръчки в Европейския съюз. Тази безплатна услуга ви позволява да работите в персонализирана среда, като ускорите Вашата работа и процеса на публикуване на Вашите обяления за търг. eNotices помагат и за проверка за евентуални грешки в обявленията и за съгласуваност с директивите на ЕС, уреждащи процедурите по обществени поръчки.

За да използвате тази услуга, трябва да сте регистрирани. Ако искате да създадете нов потребителски профил в eNotices, моля, започнете чрез регистриране в Услугата за идентификация на Европейската комисия (ECAS). Можете да пропуснете тази стъпка, ако вече имате профил в ECAS. Изберете „Външен“ домейн в ECAS, освен ако не работите в институции на ЕС. След това, влезте в eNotices през ECAS и следвайте инструкциите. 

Благодарим Ви, че изплолзвате eNotices!


Нови формуляри
В eNotices вече са достъпни стандартни формуляри, създадени с Регламент (ЕС) 2015/1986 и обхванати от Директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС. Моля, изберете подходящите директиви във вашия потребителски профил, за да получите достъп до съответните формуляри.


Европейската комисия стартира пилотен проект в помощ на обществените органи за използване на Информационната система за вътрешния пазар (IMI) за проверка на информацията и документацията, предоставена от предприятия изпълнители на обществени поръчки от други европейски държави. Научете повече