Informationssystem för de europeiska marknaderna för offentlig upphandling

Ted, Tenders Electronic Daily

Portalen för offentlig upphandling i Europa

2009, 2010


The Miniguide to Ted

How you can keep yourself informed on the European public procurement

2009, 2010


Affärsmöjligheter för små och medelstora företag

Hur kan SMF delta i europeiska forskningprojekt?

2009, 2010

SIMAP ger tillgång till den viktigaste informationen om offentlig upphandling i Europa.

Meddelanden om upphandling offentliggörs i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning, tillgängligt på TED:s webbplats, den officiella källan på Internet till offentliga kontrakt i Europa.

För att offentliggöra meddelanden om offentlig upphandling i TED kan upphandlande myndigheter använda ett webbaserat verktyg – eNotices – som förenklar och påskyndar handläggning och offentliggörande. En annan metod är genom eSenders, organisationer kan härigenom skicka meddelanden som XML-filer direkt till publikationsbyrån.

Nyheter English (en)

 

SIMAP - TED - eNotices