Informacijski sistem za evropska javna naročila

Ted, Tenders Electronic Daily

Uradni vir javnih naročil v Evropi

2009, 2010


The Miniguide to Ted

How you can keep yourself informed on the European public procurement

2009, 2010


Poslovne priložnosti za mala in srednje velika podjetja (MSP)

MSP : kako sodelovati v evropskih raziskovalnih projektih.

2009, 2010

SIMAP omogoča dostop do najpomembnejših informacij o javnih naročilih v Evropi.

Javni razpisi so objavljeni v Dopolnilu k Uradnemu listu, ki je na voljo na internetni strani TED-a, uradnem viru javnih naročil v Evropi.

Za objavo javnega naročila na TED-u lahko naročniki uporabljajo internetno orodje – eNotices – ki pospeši in poenostavi pripravo objave javnega naročila. Drug način objave je s pomočjo eSenders,  organizacijami, ki so usposobljene, da predložijo objave direktno Uradu za publikacje v formatu XML.

Novicet English (en)

 

SIMAP - TED - eNotices