Informačný systém pre verejné obstarávanie v Európe

SIMAP umožňuje prístup k najdôležitejším informáciám o verejnom obstarávaní v Európe.

Oznámenia o ponukových konaniach sa uverejňujú v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie na internetovej stránke TED, úradného internetového zdroja verejných zákaziek v Európe.

Na publikovanie oznámení o verejnom obstarávaní na stránke TED môžu verejní obstarávatelia používať webový nástroj eNotices, ktorý zjednodušuje a urýchľuje prípravu a uverejňovanie oznámení o ponukových konaniach. Ďalším prostriedkom na uverejňovanie je eSenders, organizácia kvalifikovaná na predkladanie oznámení vo formáte XML priamo Úradu pre publikácie.

Novinky English (en)

 

SIMAP - TED - eNotices