Sistemul de informare cu privire la contractele de achiziţii publice europene

Ted, Tenders Electronic Daily

Sursa oficială pentru contractele de achiziţii publice în Europa

2009, 2010


The Miniguide to Ted

How you can keep yourself informed on the European public procurement

2009, 2010


Oportunităţi de afaceri pentru IMM-uri

IMM-uri : cum să participaţi la proiectele de cercetare europene.

2009, 2010

SIMAP oferă acces la cele mai importante informaţii în domeniul achiziţiilor publice în Europa.

Anunţurile de participare se publică în Suplimentul la Jurnalul Oficial disponibil pe site-ul TED, sursa internet oficială cu privire la contractele de achiziţii publice în Europa.

Pentru a publica anunţuri de participare în TED, autorităţile contractante pot folosi un instrument informatic – eNotices – care simplifică şi accelerează pregătirea şi publicarea anunţurilor de participare. O altă modalitate de publicare este prin serviciile eSenders, specializate în transmiterea anunţurilor de participare direct către Oficiul pentru Publicaţii în format XML.

Noutăţi English (en)

 

 SIMAP - TED - eNotices