System informacyjny europejskich zamówień publicznych

SIMAP zapewnia dostęp do najważniejszych informacji o zamówieniach publicznych w Europie.

Ogłoszenia o przetargach są publikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego, dostępnym na stronie internetowej TED, która jest oficjalnym źródłem kontraktów publicznych w Europie.

W celu opublikowania zamówień publicznych na stronie TED, zamawiający może użyć narzędzia internetowego – eNotices, które ułatwia i przyspiesza przygotowanie i publikację ogłoszeń. Innym sposobem na opublikowanie jest korzystanie z pośrednictwa eSenders, organizacji upoważnionych do przesyłania ogłoszeń o zamówieniach bezpośrednio do Urzędu Publikacji w formacie XML.

Wiadomości English (en)

 

SIMAP - TED - eNotices