Toegang tot Europese overheidsopdrachten

Ted, Tenders Electronic Daily

De officiële bron van overheidsopdrachten in Europa

2009, 2010


The Miniguide to Ted

How you can keep yourself informed on the European public procurement

2009, 2010


Bedrijfsopportuniteiten voor het mkb

Mkb's : hoe kunt u meedoen aan Europese onderzoeksprojecten.

2009, 2010

Het SIMAP-portaal geeft toegang tot de meest belangrijke informatie over overheidsopdrachten in Europa.

Aankondigingen worden bekendgemaakt op de TED website, de enige officiële bron van overheidsopdrachten in Europa.

De meeste van de openbare aankondigingen worden verzonden voor publicatie via een elektronisch kanaal. Een web-based tool - eNotices - vereenvoudigt en versnelt de voorbereiding en publicatie van de aankondigingen. eSenders, dit zijn gekwalificeerde organisaties, kunnen aankondigingen rechtstreeks als XML bestanden aanleveren.

Nieuws English (en)

SIMAP - TED - eNotices