Is-sistema ta' informazzjoni għall-akkwist pubbliku Ewropew

Ted, Tenders Electronic Daily

L-għajn uffiċjali tal-kuntratti pubbliċi fl-Ewropa

2009, 2010


The Miniguide to Ted

How you can keep yourself informed on the European public procurement

2009, 2010


Opportunitajiet tan-negozju għall-IŻM (SMEs)

SMEs : kif tista' tieħu sehem fil-proġetti Ewropej ta' riċerka.

2009, 2010

SIMAP tipprovdi aċċess għall-informazzjoni l-aktar importanti dwar l-akkwist pubbliku fl-Ewropa.

L-avviżi ta' l-offerti huma ppubblikati fis-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali disponibbli fuq il-websajt tat-TED, is-sors uffiċjali fuq l-internet dwar kuntratti pubbliċi fl-Ewropa.

Biex tippubblika l-avviżi ta' akkwist pubbliku fuq it-TED, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħmlu użu minn għodda bbażata fuq il-web – eNotices – li tissimplifika u tħeffef il-preparazzjoni u l-pubblikazzjoni ta' l-avviżi ta' l-offerti. Mezz ieħor ta' pubblikazzjoni hu l-eSenders, organizzazzjonijiet ikkwalifikati li jissottomettu avviżi direttament lill-Uffiċċju tal-Publikazzjonijiet fuq fajls XML.

Aħbar English (en)

 

SIMAP - TED - eNotices