Informācijas sistēma Eiropas publiskajiem iepirkumiem

Ted, Tenders Electronic Daily

Publiskā pasūtījuma līgumu oficiālais avots Eiropā

2009, 2010


The Miniguide to Ted

How you can keep yourself informed on the European public procurement

2009, 2010


Uzņēmējdarbības iespējas MVU

MVU : kā piedalīties Eiropas pētniecības projektos.

2009, 2010

SIMAP nodrošina piekļuvi svarīgākajai informācijai par publiskajiem iepirkumiem Eiropā.

Paziņojumus par konkursiem publicē Oficiālā Vēstneša pielikumā, kas apskatāms TED interneta vietnē – oficiālajā Eiropas publisko iepirkumu informācijas avotā internetā.

Lai publicētu paziņojumu par publisko iepirkumu TED sistēmā, līgumslēdzējas iestādes var izmantot tīmekļa rīku eNotices, kas vienkāršo un paātrina konkursu paziņojumu sagatavošanu un publicēšanu. Paziņojumus iespējams publicēt, arī izmantojot eSenders – organizāciju, kas var iesniegt paziņojumus XML datņu veidā tieši Publikāciju birojam – starpniecību.

Jaunumi  English (en)

 

SIMAP - TED - eNotices