Europos viešųjų pirkimų informacijos sistema

Ted, Tenders Electronic Daily

Oficialus informacijos apie viešuosius pirkimus Europoje šaltinis

2009, 2010


The Miniguide to Ted

How you can keep yourself informed on the European public procurement

2009, 2010


MVĮ verslo galimybės

MVĮ: kaip dalyvauti Europos mokslinių tyrimų projektuose.

2009, 2010

SIMAP teikia svarbiausią informaciją apie viešuosius pirkimus Europoje.

Konkursų skelbimai skelbiami EU Oficialiojo leidinio priede (OL S), kuris visas prieinamas TED tinklavietėje - oficialiame internetiniame Europos viešųjų pirkimų leidinyje.

Perkančiosios organizacijos, norėdamos skelbti viešųjų pirkimų skelbimus, gali naudotis interneto įrankiu eNotices, kuris supaprastina ir paspartina viešųjų pirkimų formų regimą ir skelbimą. Skelbimus galima skelbti naudojantis ir viešųjų pirkimų formų siuntėjų eSenders paslaugomis. Šios įmonės gali siųsti pirkimų skelbimus XML formatu tiesiai Leidinių biurui.

Naujienos English (en)

 

SIMAP - TED - eNotices