Córas faisnéise um sholáthar poiblí Eorpach

Ted, Tenders Electronic Daily

The official source for public contracts in Europe

2009, 2010


The Miniguide to Ted

How you can keep yourself informed on the European public procurement

2009, 2010


Deiseanna gnó do Ghnóthais Bheaga agus Mheánmhéide

Na GBM : conas páirt a ghlacadh i dtionscadail taighde Eorpacha.

2009, 2010

Soláthraíonn SIMAP rochtain ar an bhfaisnéis is tábhachtaí ar sholáthar poiblí san Eoraip.

Foilsítear fógraí faoi thairiscintí san Fhorlíonadh don Iris Oifigiúil atá ar fáil ar shuíomh gréasáin TED, an foinse idirlín oifigiúil le haghaidh conarthaí poiblí san Eoraip.

Chun fógraí faoi sholáthar poiblí a fhoilsiú ar TED, féadfaidh údaráis chonarthacha úsáid a bhaint as uirlisí gréasánbhunaithe – eNotices – rud a shimplíonn agus a thapaíonn ullmhúchán agus foilsiú fógraí faoi thairiscintí. Modh foilsitheoireachta eile is ea eSenders, eagraíochtaí atá cáilithe chun fógraí a chur isteach mar chomhaid XML go díreach chuig an Oifig Foilseachán.

Nuacht English (en)

 

SIMAP - TED - eNotices