Tietojärjestelmä eurooppalaisia julkisia hankintoja varten

Ted, Tenders Electronic Daily

Julkisten hankintojen virallinen tietolähde Euroopassa

2009, 2010


The Miniguide to Ted

How you can keep yourself informed on the European public procurement

2009, 2010


Liiketoimintamahdollisuudet pk-yrityksille

Pk-yritysten osallistuminen eurooppalaisiin tutkimusprojekteihin.

2009, 2010

SIMAP mahdollistaa pääsyn tärkeimpään julkisia hankintoja koskevaan tietoon Euroopassa.

Hankintailmoitukset julkaistaan virallisen lehden täydennysosassa, joka on saatavilla TED-verkkosivulla, eurooppalaisia julkisia hankintoja koskevien sopimusten virallisessa internettietolähteessä.

Julkaistakseen tarjouspyyntöilmoituksia TEDissä hankintaviranomaiset voivat käyttää eNotices-verkkotyökalua, joka yksinkertaistaa ja nopeuttaa hankintailmoitusten valmistelua ja julkaisua. Toinen julkaisuväline on eSenders, jonka avulla hyväksytyt järjestöt voivat jättää tarjoukset suoraan julkaisutoimistoon XML-tiedostomuodossa.

Uutisia English (en)

 

SIMAP - TED - eNotices