Euroopa avalike hangete infosüsteem

Ted, Tenders Electronic Daily

Euroopa riigihankelepingute ametlik allikas

2009, 2010


The Miniguide to Ted

How you can keep yourself informed on the European public procurement

2009, 2010


Ärivõimalused VKEde jaoks

VKEd : kuidas osaleda Euroopa uurimisprojektides.

2009, 2010

SIMAP pakub ligipääsu kõige olulisemale infole avalike hangete kohta Euroopas.

Hanketeated avaldatakse Euroopa Liidu Teataja lisas, millega saab tutvuda TED veebisaidil , mis on ühtlasi Euroopa avalike hangete teadete ametlik allikas.

Avalike hangete teadete avaldamiseks võivad hankekonkursi korraldajad kasutada eNotices veebivorme, mis lihtsustavad ning kiirendavad teate ettevalmistamist ning avaldamist. Teateid saab avaldmiseks esitada ka eSaatjate ehk spetsialiseerunud organisatsioonide kaudu, kellel on võimalus XML-formaadis hanketeadete saatmiseks otse Väljaannete Talituse tootmissüsteemi.

Uudised English (en)

 

SIMAP - TED - eNotices