Informationssystem vedrørende offentlige udbud i Europa

Ted, Tenders Electronic Daily

Den officielle kilde til offentlige kontrakter i hele Europa

2009, 2010


The Miniguide to Ted

How you can keep yourself informed on the European public procurement

2009, 2010


Kontraktmuligheder for små og mellemstore virksomheder

SMV'er : hvordan kan du deltage i europæiske forskningsprojekter?

2009, 2010

SIMAP giver adgang til de vigtigste oplysninger om offentlige udbud i Europa.

Udbudsbekendtgørelser offentliggøres i supplementet til Den Europæiske Unions Tidende (EUT S), som findes på TED's websted, den officielle internetkilde til oplysninger om offentlige kontrakter i Europa.

De ordregivende myndigheder, der ønsker at offentliggøre bekendtgørelser om offentlige udbud i TED, kan benytte sig af et onlineværktøj — eNotices — som forenkler og letter udarbejdelsen og offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelser. Et andet publikationsværktøj, der er til rådighed, er eSendere — organisationer, der har adgang til at sende udbudsbekendtgørelser direkte til Publikationskontoret i form af XML-filer.

Nyt English (en)

 

SIMAP - TED - eNotices