Informační systém pro evropské veřejné zakázky

Ted, Tenders Electronic Daily

Oficiální zdroj pro veřejné zakázky v Evropě

2009, 2010


The Miniguide to Ted

How you can keep yourself informed on the European public procurement

2009, 2010


Obchodní možnosti pro malé a střední podniky

MSP : jak se účastnit evropských výzkumných projektů.

2009, 2010

Portál SIMAP poskytuje přístup k nejdůležitějším informacím o veřejných zakázkách v Evropě.

Oznámení o nabídkovém řízení jsou zveřejňována v dodatku k Úřednímu věstníku dostupném na webových stránkách TED, oficiálním internetovém zdroji veřejných zakázek v Evropě.

Ke zveřejnění oznámení o veřejných zakázkách na stránkách TED mohou zadavatelé použít internetový nástroj – tzv. eNotices – který zjednodušuje a urychluje přípravu a zveřejňování oznámení o nabídkovém řízení. Jinou možností zveřejnění je zveřejnění přes eSenders, organizace oprávněné podávat oznámení ve formě XML souborů přímo Úřadu pro úřední tisky.

Novinky English (en)

 

SIMAP - TED - eNotices