Информационна система за европейските обществени поръчки

Ted, Tenders Electronic Daily

Официалният източник на информация за обществени поръчки в Европа

2009, 2010


The Miniguide to Ted

How you can keep yourself informed on the European public procurement

2009, 2010


Бизнес възможности за МСП

МСП : как да участвате в европейските научноизследователски проекти.

2009, 2010

SIMAP дава достъп до най-важната информация относно обществените поръчки в Европа.

Обявленията за обществени поръчки се публикуват в притурката към Официален вестник на уебсайта на TED — официален източник на информация за обществените поръчки в Европа.

Възлагащите органи могат да публикуват обявленията за обществени поръчки на уебсайта на TED, използвайки онлайн инструмент — eNotices, който опростява и ускорява подготовката и публикуването на обявленията за обществени поръчки. Друг метод на публикуване е използването на услугите eSenders — организации, квалифицирани да предоставят обявленията за обществени поръчки направо на Службата за публикации във формат XML.

Новини

 

SIMAP - TED - eNotices