Dobrodošli na eNotices!

Dobrodošli na eNotices, spletno orodje za pripravljanje obvestil o javnih naročilih in objavljanje le-teh v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske Unije.

eNotices zagotavlja dostop do vseh standardnih obrazcev, ki se uporabljajo za evropska javna naročila. Ta brezplačna storitev vam omogoča delo v prilagojenem okolju in pospeši vaše delo ter postopek objave obvestil o javnih naročilih. eNotices tudi pomaga pri odkrivanju morebitnih napak v obvestilih in preverjanju skladnosti z direktivami EU, ki urejajo postopke javnih naročil.

Za uporabo te storitve se morate registrirati. Če želite ustvariti nov uporabniški račun za eNotices, začnite z registracijo pri avtentifikacijski storitvi Evropske komisije (ECAS). Če že imate račun ECAS, lahko ta korak izpustite. Če ne delate v institucijah EU, izberite domeno „Eksterno“ na ECAS . Zatem se prijavite v eNotices preko ECAS in upoštevajte navodila.

Hvala za uporabo eNotices!


Na voljo so novi obrazci
V spletni aplikaciji eNotices so zdaj na voljo standardni obrazci, določeni z Uredbo (EU) 2015/1986 ter zajeti v direktivah 2014/23/EU, 2014/24/EU in 2014/25/EU. Za dostop do želenih obrazcev izberite ustrezne direktive v svojem uporabniškem profilu.


Evropska komisija je začela izvajati pilotni projekt za uporabo informacijskega sistema za notranji trg (IMI) kot pomoč javnim organom pri preverjanju informacij in dokumentacije, ki jih na razpisana javna naročila predložijo ponudniki iz drugih evropskih držav. Več informacij