Vítame Vás v službe eNotices!

Vítajte v službe eNotices, ktorá je on-line nástrojom pre prípravu a uverejnenie oznámení o verejnom obstarávaní v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie.

eNotices poskytuje prístup ku všetkým štandardným formulárom používaným v európskom verejnom obstarávaní. Táto bezplatná služba Vám umožní pracovať v personalizovanom prostredí, pričom urýchli Vašu prácu a postup zverejnenia Vašich oznámení o obstarávaní. eNotices pomáha aj pri kontrole chýb v oznámeniach, ako aj zhody so smernicami EÚ upravujúcimi postupy verejného obstarávania.

Pre používanie tejto služby musíte byť registrovaným užívateľom. Ak chcete vytvoriť nový používateľský účet pre eNotices, začnite registráciou v overovacej službe Európskej komisie (ECAS). Ak už máte účet ECAS, môžete tento krok preskočiť. Ak nepracujete v inštitúciách EÚ, zvoľte v ECAS doménu „Externé“. Potom sa cez ECAS prihláste do eNotices a postupujte podľa pokynov.

Ďakujeme za používanie služby eNotices!


Nové vzory sú už k dispozícii
Štandardné vzory ustanovené nariadením (EÚ) 2015/1986, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti smerníc 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ, sú k dispozícií prostredníctvom online aplikácie eNotices. Na zobrazenie správnych vzorov musíte najprv vybrať príslušné smernice vo svojom používateľskom profile.


Európska komisia začala pilotný projekt používania systému o vnútornom trhu (IMI) v oblasti verejného obstarávania, aby verejným orgánom pomohla preveriť prostredníctvom IMI informácie a dokumentáciu, ktorú poskytli uchádzači z iných európskych krajín. Prečítajte si viac informácií