Dobro došli u eNotices!

Dobro došli u eNotices, internetski alat za pripremu obavijesti o javnoj nabavi i objavu istih u Dodatku Službenom listu Europske unije.

eNotices omogućuje pristup svim standardnim obrascima koji se koriste u europskoj javnoj nabavi. Ova besplatna služba omogućuje vam da radite u personaliziranom okružju, ubrzate svoj posao i proces objave svojih obavijesti o javnim natječajima. eNotices vam također pomaže da provjerite eventualne greške u obavijestima te sukladnost s direktivama EU-a koje uređuju postupke javne nabave.

Morate se registrirati za uporabu ove usluge. Ako želite izraditi novi korisnički račun za eNotices, molimo prvo se registrirajte na Servisu Europske komisije za provjeru autentičnosti (ECAS). Ako već imate račun ECAS, možete preskočiti ovaj korak. Odaberite domenu „Vanjski korisnici” na ECAS-u ako ne radite u institucijama Europske unije. Potom se prijavite na eNotices putem ECAS-a i slijedite upute.

Hvala vam na korištenju eNotices!


Odsad su dostupni novi obrasci
Standardni obrasci utvrđeni Uredbom (EU) 2015/1986 i obuhvaćeni direktivama 2014/23/EU, 2014/24/EU i 2014/25/EU odsad su dostupni na eNotices. Za pristup ispravnim obrascima odaberite odgovarajuće direktive u svojem korisničkom profilu.


Europska Komisija pokrenula je pilot-projekt uporabe Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) za pomoć javnim tijelima pri provjeri informacija i dokumentacije koju dostavljaju nabavna poduzeća iz drugih europskih zemalja. Više možete saznati ovdje