Tere tulemast eNotices leheküljele!

Tere tulemast eNotices leheküljele, mis on on-line-vahend riigihanketeadete koostamiseks ja nende Euroopa Liidu Teataja lisas avaldamiseks.

eNotices võimaldab juurdepääsu kõikidele Euroopa riigihanketeadete tüüpvormidele. Antud tasuta teenus võimaldab töötada konkreetselt sulle suunatud keskkonnas, kiirendades tööd ning hanketeadete avaldamise protsessi. eNotices teenus aitab ka kontrollida võimalikke vigu teadetes ja nende vastavust riigihankemenetlusi reguleerivatele ELi direktiividele.

Nimetatud teenuse kasutamiseks tuleb registreeruda. Kui soovite luua uue kasutajakonto eNotices teenusele juurdepääsuks, registreerige end kõigepealt Euroopa Komisjoni autentimisteenuse (ECAS) kasutajaks. Selle sammu võite vahele jätta, kui teil juba on ECAS-e konto. Valige ECAS-es „väline” domeen, kui te ei tööta ELi institutsioonides. Seejärel logige sisse eNotices leheküljel ECAS-e kaudu ja järgige juhiseid.

Täname eNotices teenuse kasutamise eest!


Uued vormid nüüd saadaval
Uued, direktiividele 2014/23/EL, 2014/24/EL ja 2014/25/EL vastavad standardvormid on lisatud eNotices rakendusse. Palun valige teile vajalikud direktiivid ning neile vastavad vormid oma kasutajaprofiilis.


Euroopa Komisjon on käivitanud katseprojekti siseturu infosüsteemi (IMI) kasutamiseks, et aidata liikmesriikide ametiasutustel kontrollida teistest Euroopa riikidest pärit hankeettevõtete esitatavat teavet ja dokumente. Lisateavet leiate siit