Velkommen til eNotices

Velkommen til eNotices, et onlineværktøj til udarbejdelse af bekendtgørelser om offentlige indkøb, til offentliggørelse i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende (EUT S).

eNotices er din adgang til de standardformularer, der bruges i forbindelse med europæiske offentlige indkøb. Tjenesten er et gratis, individuelt redskab til hurtigere udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser. eNotices kontrollerer dine bekendtgørelser for eventuelle fejl og sikrer deres overensstemmelse med de EU-direktiver, der finder anvendelse på procedurerne for offentlige indkøb.

Hvis du er ny bruger af eNotices, henviser vi til Hjælp og Ofte stillede spørgsmål.

Du skal tilmeldes for at anvende tjenesten. Hvis du ønsker at oprette en ny brugerkonto på eNotices, skal du først registrere dig på Europa-Kommissionens autentificeringstjeneste (ECAS). Du kan springe dette led over, hvis du allerede har en ECAS-konto. Vælg "Eksternt" område på ECAS, medmindre du arbejder i EU-institutionerne. Herefter logger du på eNotices via ECAS og følger instruktionerne.

Tak fordi du brugte eNotices.


Nye formularer er nu klar
De standardformularer, der blev indført med forordning (EU) 2015/1986, og som er omfattet af direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU og 2014/25/EU, foreligger nu i eNotices. Vælg de relevante direktiver i din brugerprofil, så du får de rigtige formularer.


EU-Kommissionen har startet et pilotprojekt for at bruge informationssystemet for det indre marked (IMI) til at hjælpe offentlige myndigheder med at kontrollere oplysninger og dokumentation fra licitationsvirksomheder i andre europæiske lande. Læs mere her