Vítejte na eNotices!

Vítejte na eNotices, on-line nástroji pro přípravu oznámení o veřejných zakázkách a jejich zveřejnění v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie.

Stránka eNotices poskytuje přístup ke všem jednotným formulářům používaným pro evropské veřejné zakázky. Tato bezplatná služba Vám umožňuje pracovat v individualizovaném prostředí, urychlit Vaši práci a postup zveřejnění Vašich oznámení. Stránka eNotices také pomáhá kontrolovat možné chyby v oznámeních a shodu se směrnicemi EU, které řídí veřejná výběrová řízení.

Abyste mohli tuto službu využívat, musíte se zaregistrovat. Pokud chcete vytvořit nový uživatelský účet pro eNotices, začněte registrací u ověřovací služby Evropské komise (ECAS). Máte-li již účet ECAS, můžete tento krok přeskočit. Pokud nepracujete u orgánů EU, zvolte v rámci ECAS „Externí“ doménu. Následně se přes ECAS přihlaste do eNotices a postupujte podle pokynů.

Děkujeme, že používáte eNotices!


Nové formuláře jsou již k dispozici
V aplikaci eNotices jsou nyní k dispozici standardní formuláře stanovené nařízením (EU) 2015/1986 a spadající do oblasti působnosti směrnic 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU. K tomu, aby se vám zobrazil správný formulář, musíte nejdříve zvolit příslušnou směrnici ve vašem uživatelském profilu.


Evropská komise zahájila pilotní projekt, v jehož rámci budou moci veřejné orgány v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (tzv. systém IMI) ověřovat informace a dokumentaci, jež poskytli uchazeči o zakázky z jiných evropských zemí. Více informací najdete zde