CPV

Il-VKK joħloq sistema waħda ta' klassifika għall-ksib pubbliku u hu maħsub biex idaħħal standard fir-referenzi li jintużaw mill-awtoritajiet u l-entitajiet li joħorġu l-kuntratti biex jiddeskrivu s-suġġett tal-kuntratti tal-ksib.

Il-kodiċi tal-VKK użati bħalissa

Il-VKK, li kien iddaħħal permezz tar-Regolament (KE) Nru. 213/2008, ilu jintuża mis-17/09/2008 : PDF - XML zip - 3 MB [3 MB] - ODS ods - 3 MB [3 MB] - XLS zip - 4 MB [4 MB]

CPV 2008 Gwida għall-Vokabolarju Komuni tal-Akkwisti: PDF pdf - 399 KB [399 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

CPV 2008 Noti ta’ spjegazzjoni: PDF pdf - 611 KB [611 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

CPV 2008 Il-Vokabolarju Supplimentari, noti ta’ spjegazzjoni: PDF pdf - 134 KB [134 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Correspondence tables 

CPV study (DG Markt)

X'inhu l-VKK?

Il-VKK hu magħmul minn vokabularju ewlieni li jintuża biex tingħata tifsira tas-suġġett tal-kuntratt, u minn vokabularju supplimentari biex wieħed ikun jista' jżid aktar tagħrif kwalitattiv.
Il-vokabularju ewlieni hu mibni fuq struttura f'għamla ta' siġra li hi magħmula minn kodiċi li jkun fihom sa 9 numri (kodiċi ta' 8 numri flimkien ma' numru li jintuża għall-verifika) u li jkunu marbuta ma' frażi li tiddeskrivi t-tip ta' provvisti, xogħlijiet jew servizzi li jsawwru s-suġġett tal-kuntratt.

  • L-ewwel żewġ numri jindikaw it-taqsimiet (XX000000-Y);
  • L-ewwel tliet numri jindikaw il-gruppi (XXX00000-Y);
  • L-ewwel erba' numri jindikaw il-klassijiet (XXXX0000-Y);
  • L-ewwel ħames numri jindikaw il-kategoriji (XXXXX000-Y);

Kull wieħed mill-aħħar tliet numri jservi biex ikun hemm preċiżjoni akbar f'kull kategorija.
Id-disa' numru jintuża biex issir verifika tan-numri ta' qabel.
Il-vokabularju supplimentari jista' jintuża biex twessa' d-deskrizzjoni tas-suġġett tal-kuntratt. Il-kontenut tiegħu hu magħmul minn kodiċi li jkun fih ittri u numri u jkollu frażi marbuta miegħu biex wieħed ikun jista' jżid aktar dettalji dwar il-bixra speċifika jew id-destinazzjoni ta' l-oġġetti li se jinxtraw.
Il-kodiċi alfanumeriku hu magħmul minn:

  • l-ewwel livell, li hu magħmul minn ittra li tkun marbuta ma' taqsima;
  • it-tieni livell, li hu magħmul minn erba' numri li, l-ewwel tlieta minnhom jindikaw it-taqsima sekondarja u l-aħħar wieħed jintuża biex issir verifika

Kif tuża l-VKK

Il-klassifika tal-VKK bilfors trid tintuża fil-formoli standard?

Il-VKK bilfors irid jintuża fl-Unjoni Ewropea sa mill-1 ta' Frar ta' l-2006.
Il-verżjoni ta' l-2008 tal-VKK hi l-verżjoni tal-VKK li qiegħed jintuża fil-mument biex:
1. Timla l-avviżi tas-sejħiet għall-kompetizzjoni
2. Tfittex għal opportunitajiet ta' negozju fit-TED
3. Issib avviżi dwar il-kuntratti fl-arkivju tat-TED

Kif għandek timla avviż dwar sejħa għall-kompetizzjoni bil-VKK?

L-awtoritajiet li joħorġu l-kuntratti għandhom isibu l-kodiċi li l-aktar li jkun xieraq għax-xiri li bi ħsiebhom jagħmlu, bl-aktar mod preċiż kemm jista' jkun. Għalkemm xi drabi, l-awtoritajiet li joħorġu l-kuntratti jistgħu jsibu ruħhom f'sitwazzjoni fejn ikollhom jagħżlu bosta kodiċi, hu importanti li huma jagħżlu kodiċi wieħed għat-titlu ta' l-avviż tal-kuntratt. Jekk il-livell tal-VKK ma jkunx preċiż biżżejjed, imbagħad l-awtoritajiet li joħorġu l-kuntratti għandhom jirreferu għat-taqsima, il-grupp, il-klassi jew għall-kategorija li jiddeskrivu aħjar ix-xiri li bi ħsiebhom jagħmlu - kodiċi aktar ġenerali li jista' jintgħaraf għax ikun fih aktar żerijiet.